η θεατρική μηχανή
παραστάσεις
εραστάς του θεάτρου
Νέα & Ανακοινώσεις
τι έγραψε ο τύπος
επικοινωνία
 
THERAPY - CATHARSIS

THERAPY - CATHARSIS

Ίαση - Κάθαρση
Σύμβολα Εξιλέωσης σε Χώρο Τραγικό


Έχοντας ως αφετηρία τον χώρο του θεάτρου των Φιλίππων και την ιστορία του μέσα από τις παραστάσεις που έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο θέατρο, παρουσιάζουμε μία εγκατάσταση στο χώρο πλησίον του αρχαίου θεάτρου. Τα τέσσερα μέρη αυτής της εγκατάστασης οδηγούν τον θεατή διαδοχικά προς το Κοίλον.

Το αρχαίο και το σύγχρονο, το κλασσικό και το μοντέρνο, το προσωπικό και το συλλογικό τόσο μέσα από τη σκηνοθετική ματιά όσο και μέσα από την καταγραφή τους από τον φακό και τις ματιέρες των υπόλοιπων υλικών μέσων, που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αποτελούν αφορμές, πεδίο έρευνας και εικαστικής δημιουργίας.

Η κεντρική ιδέα του έργου περιστρέφεται γύρω από την έννοια της ίασης (ως θεραπεία σώματος) και της κάθαρσης (ως θεραπεία ψυχής και πνεύματος). Δύο έννοιες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία του ευρύτερου χώρου των Φιλίππων. Τα στοιχεία που συνθέτουν το έργο αναφέρονται σ’ αυτές τις δύο έννοιες με τρόπο ποιητικό. Πρόκειται για δανειζόμενες εικόνες από την παραστασιολογία των Φιλίππων καθώς και για σύμβολα μαρτυρίου που τοποθετημένα αντίστροφα χρονικά παρουσιάζουν την ανάγκη του ανθρώπου για κάθαρση.

Άσπρες ταινίες - επίδεσμοι - με γράμματα επιχρισμένα με την ιαματική λάσπη της περιοχής να τους διατρέχουν, οδηγούν τον θεατή από το ένα μέρος της εγκατάστασης στο άλλο, κουβαλώντας το επίχρισμα ενός λόγου που δεν έχει ακόμα αρθρωθεί και που τελικά αποκτά φωνή πάνω στο φορείο όπου μας εξηγεί την «τραγωδία».

Αντιγόνη Τσαφή
Θεόδωρος Παπαδόπουλος

***

Therapy – Catharsis
Propitiation Symbols in a Place of Tragedy

Having the Ancient Theatre of Filippi and its history, through the production of plays which took place in it, as a starting point we are proud to present an installation in the area near the theatre itself. The installation consists of four parts, which lead the viewer sequentially to the Theatre.

The ancient and the contemporary, the classic and the modern, the personal and the collective through the director’s point of view and also through their depiction from the camera along with sense of texture used in the specific installation, are just a motive, a research field, an artistic creation.

The main idea of the installation rotates around the meaning of Therapy (as a cure of the Body) and the meaning of Catharsis (as a cure of the Soul and the Spirit): two meanings which are indissolubly connected with the history of the general part of the place known as Filippi. The elements which compose the installation refer to these two meanings in a poetic manner. They are loans from some of the production of plays, presented here in the Ancient Theatre of Filippi. They are also Symbols of Martyrdom which, set in reverse order, present the need of the Man for Catharsis.

White stripes - bandages - with plastered letters on them, coated with the therapeutic mud of the area, lead the viewer from one place of the installation to the other, bearers of a coated speech which has not been articulated yet and which, finally, obtains its voice on the stretcher and, thus, it explains the “tragedy”.

Antigoni Tsafi
Theodoros Papadopoulos

Share on Facebook
 
a mediamax production